You are here

/--> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ <--/

Πληροφορίες για την διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Χημείας

 • Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής.
 • Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν την αίτηση.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να έχει ως επιβλέποντα και κατόπιν να καταθέσει την αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος.
 • Μετά τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σε συνεννόηση με την επιτροπή γίνεται ο ορισμός του Θέματος.
 • Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος αναλυτικό υπόμνημα στη τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος του υποψηφίου, τυχόν σχόλια επ’ αυτού του επιβλέποντα ή της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.
 • Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος (Ιανουάριο) ετήσια έκθεση προόδου. Θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον τρεις εκθέσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.
 • Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία την άδεια συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα.
 • Όταν ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ο υποψήφιος υποβάλει αίτηση για τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής με έγγραφό του στην Γραμματεία ορίζει την εξεταστική επιτροπή.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής καταθέτει στην Γραμματεία το πρακτικό παρουσίασης του υποψηφίου διδάκτορα.
 • Ο υποψήφιος διδάκτορας μετά την κατάθεση του πρακτικού παρουσίασης, ολοκληρώνει τις τυχόν διορθώσεις της διατριβής και προχωρά στην εκτύπωσης της διατριβής και της εισαγωγής των στοιχείων στη σελίδα του ΕΚΤ (σχετικές πληροφορίες στο site του Τμήματος).
 • Ο υποψήφιος διδάκτορας προσκομίζει στην Γραμματεία τις βεβαιώσεις κατάθεσης των διατριβών από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου.
 • Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει αίτηση ορκωμοσίας στην Γραμματεία του Τμήματος.

Ο υποψήφιος Διδάκτορας επίσης θα πρέπει:

 • Να παρουσιάζει προφορικά δημόσια την πρόοδο του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος, σε ημερομηνία την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής δημόσιας παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη σύσταση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
 • Να παρακολουθεί τις διαλέξεις τις οποίες διοργανώνει το Τμήμα.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία εργαστηριακών ή και φροντιστηριακών ασκήσεων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να τον ενημερώσει πρώτα εγγράφως και εφόσον ο υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, μετά από νέα εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και μέγιστος χρόνος τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη, χρόνος μετά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται  (ΦΕΚ 1045/22-3-2018, αρθρ. 8).

 

 

Undefined