You are here

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Greek

Comments

Η επιτροπή προγράμματος Erasmus+ συνεδρίασε σήμερα 29 Ιουλίου 2020, και προτείνει στη ΓΣ του Τμήματος την παρακάτω κατάταξη για τους υποψήφιους φοιτητές που αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

             Η επιτροπή προγράμματος Erasmus+ συνεδρίασε σήμερα 29 Ιουλίου 2020, και προτείνει στη ΓΣ του Τμήματος την παρακάτω κατάταξη για τους υποψήφιους φοιτητές που αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

            Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των επί πτυχίο φοιτητριών με Α.Μ. 4949 και 4760 εξετάστηκαν και κατατάσσονται, παρόλο που έχουν πετύχει σε λιγότερα από 40 μαθήματα που ορίζει το κριτήριο (39 η κ 4949 και 36 η κ 4760) καθώς με την μείωση του αριθμού των μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών αναμένεται η  εναρμόνιση τω κριτηρίων.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2020

α/α

Α.Μ

ΠΡΟΟΣΙΣΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

1282

DE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

2

1267

GE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

3

5299

SW

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

4

5177

PL

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

5

5057

RU

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

6

1245

CZ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

7

225

FR

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

8

5375

IT

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

9

5167

SW

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

10

261

GR

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

11

1314

FR

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

12

1285

CY

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

13

1282

FR

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΜΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ

14

4949*

ES

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

15

4760*

ES

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

(*) Oι αιτήσεις των επί πτυχίο φοιτητριών κκ. 4949 και 4760 εξετάστηκαν και κατατάσσονται, παρόλο που έχουν πετύχει σε λιγότερα από 40 μαθήματα που ορίζει το κριτήριο (39 η κ 4949 και 36 η κ 4760) καθώς με την μείωση του αριθμού των μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών αναμένεται η  εναρμόνιση τω κριτηρίων

atzakos's picture

Την Πέμπτη 23/7 και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών στην πλατφόρμα TEAMS (κωδικός τάξης 3s50pso) των κ.κ. Κύρκου Σταυρούλας (5221) και Κατσάκου Δ. Σπυρίδων (5270).

 Κύρκου Σταυρούλα (5221)

ΤΙΤΛΟΣ: Σύνθεση διαγνωστικών ενώσεων που στοχεύουν και ανταποκρίνονται στο μικροπεριβάλλον καρκινικών κυττάρων: μιτοχόνδρια, υποξία και μονοξείδιο του αζώτου.

 

Κατσάκος Δ. Σπυρίδων (5270)

ΤΙΤΛΟΣ: Σύνθεση και αξιολόγηση διαγνωστικών ενώσεων στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου που στοχεύουν και ανταποκρίνονται στο μικροπεριβάλλον των καρκινικών κυττάρων: μιτοχόνδρια, ενδοπλασματικό δίκτυο και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

 

Ο Επιβλέπων,

 

Α. Τζάκος

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις την Τετάρτη 15-7-2020 στο μάθημα της Οργανικής Χημείας Ι να  δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 11-7-2020 στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://forms.gle/c2ja6q8eWpiKWW2x9

Η δήλωση είναι υποχρεωτική ώστε να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Στη συνέχεια θα καθοριστεί ο αριθμός των τάξεων και θα σας ανακοινωθεί ο κωδικός πρόσβασης.

Την προηγούμενη ημέρα  της εξέτασης (14-7-2020) θα σας ανακοινωθεί μια καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης μια δοκιμαστικής σύνδεσης ώστε να αρθούν πιθανόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.

Ο διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση του κατ΄επιλογή μαθήματος του 8ου εξαμήνου 'Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα - Μηχανισμοί' θα γίνει την Πέμπτη, 16/07/2020 και ώρα 11:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν χρήση του link με το οποίο γινόνταν το μάθημα για να συνδεθούν στο MicrosoftTeams.

Οι Διδάσκοντες,

Μ. Λουλούδη, Καθηγήτρια,

Α. Τσίπης, Καθηγητής

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Βιοχημείας με διδάσκοντες : Α. Τσελέπη, Α.-Ε. Κούκκου, Κ. Τέλλη, Δ. Πανταζή, Α. Καρκαμπούνα, θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω MS-Teams την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν οι τριτοετείς φοιτητές της ομάδας Τετάρτης καθώς και οι φοιτητές των προηγούμενων ετών με τους ίδιους διδάσκοντες. Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι πολλαπλής επιλογής.

Ο κωδικός σύνδεσης στο MSTEAMS για την ψηφιακή αίθουσα εξέτασης είναι: Obbpdhk

Σύνδεση: 17:00.

Ταυτοποίηση: 17:00-17:30.

 Έναρξη εξέτασης: 17:30

Λήξη εξέτασης: 18:00.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ MSTEAMS:

1.Το διαγώνισμα θα εμφανιστεί 17:30 στη σελίδα του μαθήματος στο πεδίο Posts ως Assignment.

2. Πατώντας: view assignment, εισέρχεστε στο περιβάλλον του διαγωνίσματος και μπορείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Εάν είναι πολλαπλής επιλογής, επιλέγετε αυτή που θεωρείτε σωστή, ενώ εάν είναι ανάπτυξης, συμπληρώνετε το πεδίο της Απάντησης.

3. Όταν ολοκληρώσετε τις απαντήσεις, πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ. Από τη στιγμή που θα κάνετε κλικ στην ΥΠΟΒΟΛΗ, δεν μπορείτε να κάνετε καμία διόρθωση.

4.Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί το μήνυμα: «Ευχαριστούμε! Η απάντησή σας υποβλήθηκε».

Οι διδάσκοντες

Οι εξετάσεις του μαθήματος (πτυχιακή)  "Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία" θα γίνουν την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στις 11:00 π.μ. μέσω MS-Teams. Σε επόμενη ανακοίνωση θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες (κωδικός κτλ).

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας

Η εξέταση του μαθήματος ''Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος΄΄ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 10.00-11.30. Θα περιλαμβάνει προφορική εξέταση μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (MS Teams). Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση θα πρέπει εγγραφούν στην ομάδα εξέτασης του μαθήματος με τον παρακάτω κωδικό και να φροντίσουν για την διαδικτυακή τους σύνδεση. 

Κωδικός: ohyhnup

Εκ των διδασκόντων

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής 

abadeka's picture

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος «Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων» θα γίνει την Παρασκευή 26-6-2020 και ώρα 13:00. Θα γίνει ταυτοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών (απαιτείται ένδειξη της μεταπτυχιακής ταυτότητας) και το φύλλο εξέτασης θα ενεργοποιηθεί στις 13:15 και θα κλείσει στις 14:00.

Ο κωδικός για την αίθουσα εξέτασης είναι: vu3cfhc

Παρακαλώ να εγγραφείτε εγκαίρως διότι ο κωδικός πριν την έναρξη της εξέτασης θα διαγραφεί.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνό τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα αποβάλλονται από την εξέταση.

 

Οι διδάσκοντες

Ι. Ρούσσης, Π. Δεμερτζής, Α. Μπαδέκα

Για πληροφορίες για τις εξετάσεις στα μαθήματα Μαθηματικά Ι και Μαθηματικά ΙΙ παρακαλούνται οι φοιτητές να μπουν στο e-course του αντίστοιχου μαθήματος.
 
Μπενέκας Βασίλειος
Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Μαθηματικών

Αγγλικά ΙΙ - Εξέταση Ιουνίου 2020

Η εξέταση στα "Αγγλικά ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη 8/7/2020 και ώρα 13:00 (εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση).

Λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=711

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα και θέλουν να εξεταστούν να εγγραφούν έγκαιρα στο e-course του μαθήματος - έως την Τρίτη 30/6/2020.

Για τον κωδικό εγγραφής παρακαλώ επικοινωνήστε στο email: l.andreou@uoi.gr

Παρακαλώ προσοχή στο παρακάτω σημείο: τα στοιχεία σας στο ecourse πρέπει να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο ecourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (ch0****@uoi.gr)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες πρέπει άμεσα να ελέγξουν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος με τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20 για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξέτασή τους στο μάθημα.
https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/

ΛΒ Ανδρέου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι_30-6/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Τρίτη, 30/06/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι_30-6/2020

Κωδικός εγγραφήςnveritx

Οδηγίες - Προϋποθέσεις:

 1. Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 27-6-2020.
 2. Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.
 3. Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 12:15 ως 12:30.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 12:45.
 4. Μεταξύ 13:00 π.μ. και 13:30 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:  

  • Τη φοιτητική τους ταυτότητα και
  • Λευκές κόλλες για τις απαντήσεις
 1. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.
 2. Η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα (έναρξη: 13:30 μ.μ.-Λήξη: 14:30  μ.μ.). Tα θέματα που απαιτούν ανάπτυξη, θα απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες). Τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται  ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

M. ΛΕΚΚΑ- Ε. ΠΑΝΟΥ

kskobrid's picture

Φάσματα 1H-NMR n-βουτυλοβρωμιδίου και p-νιτροβρωμοβενζολίου.

 

Οι διδάσκοντες,

 

Κ.Σκομπρίδης, Μ. Σίσκος

Η εξέταση των επι πτυχίω φοιτητων στην Ιστορία της Χημείας' θα γίνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα

στις 24 Ιουνίου , ημέρα Τετάρτη στη 1μμ. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δώσουν το μάθημα   να εγγραφούν στην τάξη που έχει δημιουργηθεί στο MS-Teams με κωδικό sw1qc6p μέχρι την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 2μμ. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά.

Ο Διδάσκων

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Βιοχημείας (Διδάσκοντες κ.κ. Α. Τσελέπης, Α.-Ε. Κούκκου, Κ. Τέλλης, Δ. Πανταζή, Α. Καρκαμπούνας) θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω MS-Teams την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν οι τριτοετείς φοιτητές (Ομάδα Τετάρτης) καθώς και οι φοιτητές προηγούμενων ετών (Διδάσκοντες κ.κ. Α. Τσελέπης, Α.-Ε. Κούκκου, Κ. Τέλλης, Δ. Πανταζή & Α. Καρκαμπούνας).

Σε επόμενη ανακοίνωση θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων (κωδικός MS-Teams κτλ).

 

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν την Παρασκευή 26-6-2020 (έναρξη 1230), μέσω του MS Teams. Ο σύνδεσμος είναι

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5388360a5cd9441a89140a5f8a614...

και ο κωδικός ughr8q2

Τίτλος καρτέλας "Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές" Παρουσιάσεις εργασιών

Ο διδάσκων

Το προγραμμα της εξέτασης του μαθήματος με τη πλατφόρμα Microsoft Teams

Κωδικός : j0c14q0

Δευτέρα 22 Ιούνη 2020

14.00-14.30    49435079

14.30-15.00    45651449

15.00-15.30    46814975

17.00-17.30    49863947

17.30-18.00    5092,4743

18.00-18.30    45945064

18.30-19.00    50044959

19.00-19.30    42815356

19.30-20.00    53534897

Τρίτη 23 Ιούνη 2020

10.00-10.30    43054590

10.30-11.00    50985066

11.00-11.30    49974709

11.30-12.00    4973, 5025

12.00-12.30    49254503

12.30-13.00    49064655

kskobrid's picture

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής: «Αντίστροφη ανάλυση σύνθεσης οργανικών ενώσεων» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Ιουνίου και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, προφορικά και εξ αποστάσεως, με ομάδες των δύο φοιτητριών/τών και θα είναι διάρκειας 45 λεπτών για κάθε ομάδα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα έως την Τρίτη 23 Ιουνίου (kskobrid@uoi.gr), στο οποίο θα αναγράφουν: α) ποια ημέρα, και β) ποια ώρα, κατά προσέγγιση, θα ήθελαν να εξεταστούν (10:00-13:00). Επίσης, σε συνεννόηση μεταξύ των, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποδείξουν, εάν το επιθυμούν, με ποιον/ποια συμφοιτητή/τρια θα ήθελαν να εξεταστούν.

 

 

Ο διδάσκων

 

Κων/ος Σκομπρίδης

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει διαμέσου της πλατφόρμας microsoft teams. 

Κωδικός : j0c14q0

Δευτέρα 22 Ιούνη 2020

14.00-14.30    4943, 5079

14.30-15.00    4565, 1449

15.00-15.30    4681, 4975

17.00-17.30    4986, 3947

17.30-18.00    5092,4743

18.00-18.30    4594, 5064

18.30-19.00    5004, 4959

19.00-19.30    4281, 5356

19.30-20.00    5353, 4897

Τρίτη 23 Ιούνη 2020

10.00-10.30    4305, 4590

10.30-11.00    5098, 5066

11.00-11.30    4997, 4709

11.30-12.00    4973, 4743

12.00-12.30    4925, 4503

12.30-13.00    4906, 4655

Αγγλικά Ι - Εξέταση φοιτητών επί πτυχίω

Η επί πτυχίω εξέταση στα "Αγγλικά Ι " θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 26/6/2020 και ώρα 13:00 (εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση).

Λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710

Παρακαλούνται όσοι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα και θέλουν να εξεταστούν να εγγραφούν έγκαιρα στο e-course του μαθήματος - έως την Τρίτη 23/6/2020.

Δεν απαιτείται κωδικός εγγραφής για το ecourse.

Παρακαλώ προσοχή στο παρακάτω σημείο: τα στοιχεία σας στο ecourse πρέπει να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο ecourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (ch0****@uoi.gr)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες πρέπει άμεσα να ελέγξουν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος με τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20 για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξέτασή τους στο μάθημα.
https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/

ΛΒ Ανδρέου

Λόγω ανειλλημένων υποχρεώσεων των διδασκόντων του μαθήματος στο φοιτητικό Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, κάθε Δευτέρα και Τρίτη,  η εξέταση του μαθήματος θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιούνη 2020 καιτο πρωί της Τρίτης 23 Ιούνη 2020. Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη διαμέσου της πλατφόρμας Microsoft Teams. Οι διαθέσιμες ώρες είναι Δευτέρα 14.00 ως 15.00 και 17.00 ως 20.00 και Τρίτη 10.00 ως 13.00. Οι φοιτητές θα εξετάζονται δύο ανά μισάωρο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να απευθύνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιθυμητή ώρα. Ο κωδικός του μαθήματος είναι j0c14q0.

 

Οι διδάσκοντες

 

Η εξέταση του μαθήματος Ανόργανη Χημεία Ι για τους επι πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23-6-2020 και ώρα 09:00 με την βοήθεια της πλατφόρμας MS TEAMS.  Έχει ήδη δημιουργηθεί η σχετική ομάδα (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ) στην οποία θα πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας των κωδικό hlwjch4. Οι διδάσκοντες θα συνδεθούν με τους φοιτητές την Δευτέρα 22-6-2020 και ώρα 13.00 μέσω της πλατφόρμας για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με την εξέταση

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι. 

Οι διδάσκοντες

Καθ. Α. Γαρούφης

Αναπ. Καθ. Γ. Μαλανδρίνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Βιοχημείας (Διδάσκοντες κκ ΜΕ Λέκκα, Ε. Πάνου, Π.-Θ. Δούλιας, Κ. Τέλλης, Δ. Πανταζή, Α. Καρκαμπούνας) σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουν ορισθεί για τις 23-7-2020, 9-12 π.μ. και θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως μέσω του MS-TEAMS. Η ύλη του μαθήματος για όλους τους φοιτητές περιλαμβάνει το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.

Καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις αυτές:

 1. οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα από προηγούμενα έτη και
 2. όσοι φοιτητές του 3ου έτους ΔΕΝ έχουν εξετασθεί σε ΟΛΕΣ τις εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβανομένων και αυτών που ΔΕΝ εκτέλεσαν πειραματικά. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα απαντήσουν μόνο στα αντίστοιχα ερωτήματα. Θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα κληθούν οι φοιτητές να δηλώσουν ποιες ασκήσεις οφείλουν.

Στην τάξη του μαθήματος ΧΔΧΤ στο MS Teams  υπάρχει ανακοίνωση για την αναπλήρωση του επαναληπτικού μαθήματος.

Δ. Πετράκης

abadeka's picture

Η εξέταση του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω (5ο έτος και παλαιότερο) και θα γίνει στις 17-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 εξ αποστάσεως μέσω MS teams. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 45 λεπτά (13:15-14:00) και οι ερωτήσεις θα είναι επιλογής.

Μεταξύ 13:00-13:15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

κωδικός: pb0s9tz

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τη 13:00 (πριν την έναρξη της ταυτοποίησης και εξέτασης) διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Οι διδάσκοντες

Ι. Ρούσσης, Ι. Σαββαΐδης, Α. Μπαδέκα, Χ. Πιπερίδη

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας" θα διεξαχθούν μέσω MS Teams με κωδικό εγγραφής d1bgxgo.
Καλούνται οι επι πτυχίω φοιτητές να εγγραφούν το αργότερο μέχρι αύριο Τρίτη 16/6 και ώρα 18:00.

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ημέρα Τετάρτη 17/6 , από τις 09:00-9:30 θα γίνει ταυτοποίηση των συμμετεχόντων φοιτητών. 

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι από τις 9:30 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ. για το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
1. Τη φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίηση,
2. Λευκές κόλλες για τις απαντήσεις και δυνατότητα σάρωσης ή φωτογράφισης των απαντήσεών τους προκειμένου να γίνει ανάρτηση των απαντήσεών τους (upload στο assignements) και αποστολή στο συντονιστή του μαθήματος.
3. Ανάλομα με τον αριθμού των ατόμων που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος, θα επιλεγεί η προφορική ή η γραπτή εξέταση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι. 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος,

Χ. Σταλίκας, Ε. Μάνος, Α. Τσίπης, Α. Φλώρου, Χ. Τσούτση, Κ. Τσιαφούλης, Β. Μπότη

Παρακαλώ όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ" στην τρέχουσα περίοδο (Ιουλίου), να συμμετάσχουν στη διερευνητική συνάντηση για τον καθορισμό της ημερομηνίας εξέτασης.

Η συνάντηση θα γίνει στο MS Teams, την Τρίτη 16-6 στις 16:00  στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

 

Ο Διδάσκων

Μ. Προδρομίδης

 

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να εξετασθούν στην πτυχιακή για τη ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι να επικοινωνήσουν μαζί μου, epanou@uoi.gr

Πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα στη γραμματεία και να είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω.

Η διδάσκουσα

Ε. Πάνου

Οι επι πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, και τηλέφωνο) στα mail atampaki@uoi.gr και noulijenny@gmail.com.

Από το εργαστήριο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΗ Τμ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΗΜΕΡΟΜHΝΙΑ: 30 -IOYΝΙΟΥ-2020

 9:00-11:00

 ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ

ΣΤΟ MS-TEAMS 

[ΠΡΟΣΟΧΗ-ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ]

  Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

cqgrdeu

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

[1] ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MS-TEAMS

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.

ΟΙ ΦΟΙΤΗTΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ

[α] ΚΟΛΛΕΣ Α4

[β] ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

[2] ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ TEAMS ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

[3]ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ  ΓΡΑΠΤΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΎΝ AΠΟ TON ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ e-mail του Διδάσκοντα ideligia@uoi.gr

(όχι στο Teams)

[4] ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ VIDEO

[5] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ CHAT

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σελίδες