You are here

Ανακοινώσεις για Master - Διδακτορικά

Undefined

Comments

Η κυρία Νίκη Πουλοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας Π.Ι., θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διατριβής της στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας Π.Ι. με θέμα:

«Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Μιγμάτων του

Πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού βουτυλενεστέρα)».

 Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00. Όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω του συστήματος MS Teams, κάνοντας χρήση του κωδικού bcbn475.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Χημείας Π.Ι. (Επιβλέπων)

Δημήτριος Αχιλιάς, Καθηγητής Τμ. Χημείας Α.Π.Θ.

Δημήτριος Μπικιάρης, Καθηγητής Τμ. Χημείας Α.Π.Θ.

H μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας κα Κούτσικου Γεωργία θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο «Μελέτη της φωτοκαταλυτικής απομάκρυνσης υδατικών ρύπων με καταλύτες g-C3N4: Κινητικές και προσδιορισμός προϊόντων μετασχηματισμού και μηχανισμών διάσπασης». Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 16/6/2020 και ώρα 11:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams για τη διατήρηση των μέτρων προστασίας. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος και ο κωδικός για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Κωδικός: 7h360ii

Σύνδεσμος:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a493427bcee9a4a399b8b41252269eb5e%40thread.tacv2/General?groupId=8b6e2c27-42ed-47c8-912e-1a265897f954&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Καθηγητής

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 12.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Ανάπτυξη και εφαρμογή τροποποιημένων και σύνθετων νάνο-φωτοκαταλυτών SrTiO3 για την αποδόμηση οργανικών ρύπων σε υδατικά υποστρώματα» από τον υποψήφιο κ. Παναγιώτη Κώνστα.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή θα συμμετέχει με φυσικής παρουσία, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, ενώ το ακροατήριο θα μπορεί να συμμετέχει μέσω του συστήματος MS Team, κάνοντας χρήση του κωδικού 9nb2wnz .

 Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

 Καθηγητής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

H μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας κα Κούτσικου Γεωργία θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο «Μελέτη της φωτοκαταλυτικής απομάκρυνσης υδατικών ρύπων με καταλύτες g-C3N4: Κινητικές και προσδιορισμός προϊόντων μετασχηματισμού και μηχανισμών διάσπασης». Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 18/6/2020 και ώρα 11:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams για τη διατήρηση των μέτρων προστασίας. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος και ο κωδικός για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Κωδικός: 7h360ii

Σύνδεσμος:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a493427bcee9a4a399b8b41252269e...

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Καθηγητής

Εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας,  Τμήμα ΧημείαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια υποστήριξη της Διατριβής για Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία από τη κ. Μαρία Ελένη Σταθοπούλου με τίτλο:

«Χημικά τροποποιημένα παράγωγα στεροειδών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Νέων Έξυπνων Μέταλλο-Φαρμάκων που Στοχεύουν Εκλεκτικά τα Καρκινικά Κύτταρα του Μαστού.»

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις 16:00 στην αίθουσα Φ2-145 υπό την παρουσία υποψήφιου και μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ώστε να μην ξεπεραστεί ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός παρόντων.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απόφασης της Πρυτανείας του ΠΙ όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να στείλουν μήνυμα στο επιβλέποντα (shadjika@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση.

Σωτήρη Κ. Χατζηκακού

Καθηγητής

Επιβλέπων Καθηγητής

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» Κουτσαλιάρης Ιωάννης (Α.Μ.:219) θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή του με τίτλο «Διερεύνηση των αντιαθηρογόνων και αντιθρομβωτικών ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων». Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 16/6/2020 και ώρα 12:00 μέσω της πλατφόρμας MSTeamsγια τη διατήρηση των μέτρων προστασίας. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος και ο κωδικός  για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Κωδικός: s0xinbu

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ebb0f3b8cc547a1ab6b771106061982%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cac368b-aa9d-4ec1-bcf3-6953f58914ef&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Τσελέπης Αλέξανδρος

Καθηγητής

Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής κ. Γκάλπινος Βασίλειος, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διατριβής του M.Δ.Ε. ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020, ώρα 10:30, στην αίθουσα Φ2-145.

Θέμα διατριβής: «Σύνθεση νέων παραγώγων 3-υποκατεστημένων κινολινο-2,4(1H,3H)-διονών και

προσπάθεια σύνθεσης 3-υποκατεστημένων 1H-ινδολίων»

Τα μέλη της επιτροπής:

1. Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων (επιβλέπων)

2. Σκομπρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων

3. Τζάκος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων

Λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απόφασης της Πρυτανείας του Π.Ι., όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να στείλουν μήνυμα στον επιβλέποντα (gvarvoun@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση.

 

Ο επιβλέπων Καθηγητής

 

Γ. Βαρβούνης

Καθηγητής Οργανικής Χημείας

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ Ιατρική Χημεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χαραλαμπία-Χαριτίνη Βελισσαρίου του Γρηγορίου (ΑΜ 199), θα παρουσιάσει ενώπιων τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τα αποτελέσματα της εργασίας της για την απόκτηση του ΜΔΕ με τίτλο:

«Διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.»

Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 12 Iουνίου 2020 ώρα 12:30 μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής google meet.

Συμμετοχή με Google Meet

meet.google.com/wvc-rqpe-qow

Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου

‪(US) +1 470-285-0184 PIN: ‪556 122 729#

 

Επιβλέπων  Μιχαήλ Μήτσης,

ΚαθηγητήςΧειρουργικής&Μεταμοσχεύσεων,

ΤμήμαΙατρικής–ΣχολήςΕπιστημώνΥγείαςΠανεπιστημίουΙωαννίνων

ΔιευθυντήςτηςΧειρουργικήςΚλινικής,ΠΓΝΙ

Μέλη:

ΑλέξανδροςΤσελέπης

ΚαθηγητήςΒιοχημείας-ΚλινικήςΧημείας

ΤμήμαΧημείας,ΣχολήΘετικώνΕπιστημών

ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων.

 

ΙωάννηςΣαΐνης,

ΕΔΙΠ«ΒιοτράπεζαΚαρκίνου»,

ΤμήμαΙατρικής–ΣχολήςΕπιστημώνΥγείας

ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παπαδόπουλος Στυλιανός θα παρουσιάσει ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τα αποτελέσματα της εργασίας του για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: «Έκφραση, παραγωγή και έκκριση του ενζύμου sPLA2-IIA στην οξεία φλεγμονή».

      Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 10η Ιουνίου 2020 στις 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Χ2-090) του Τμήματος Χημείας υπό την παρουσία του υποψηφίου και των μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ώστε να μην ξεπεραστεί ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός παρόντων. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση θα πρέπει να μεταβούν στην ακόλουθη σελίδα με κωδικό g6cxm86:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe1e63f681374fdaa97ded4861c7a529%40thread.tacv2/conversations?groupId=8677472b-741d-4711-9824-f0b79e2d45ce&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Μαριλένα Λέκκα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 14.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού παρασιτοκτόνων σε ιχθυοκαλλιέργειες και εκτίμηση της επικινδυνότητας» από την υποψήφια διδάκτορα κ. Μαργαρίτα Καψή.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή θα συμμετέχει με φυσικής παρουσία, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, ενώ το ακροατήριο θα μπορεί να συμμετέχει μέσω του συστήματος MS Team, κάνοντας χρήση του κωδικού 9nb2wnz .

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

 Καθηγητής

Την Τρίτη 2/06/2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ.Παπαντζίκου Βασιλείου στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ "ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ " με θέμα:

« In vitro διερεύνηση αντιμυκωτικών δράσεων αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών» 
 
Για την σύνδεση σας πρέπει να μεταβείτε στο Link 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες διδακτορικών φοιτητών σας από το Πανεπιστήμιο PSL - L'ORÉAL.

δειτε συνημμένο

Την Πέμπτη 28/05/2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Μανιώτη Ειρήνης, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Αγροδιατροφή" με θέμα:

"Προκαταρκτική μελέτη της αποτελεσματικότητας μιας εξελιγμένης μορφής χηλικού σιδήρου σε κοτόπουλα κρεοπαραγωγής για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού του Campylobacter jejuni" 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  MSTeams (κωδικός  m9abw2u )  

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Δημόσια υποστήριξη της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ιατρική
Χημεία από τη κ. Αναστασία Μερετούδη με τίτλο:
«Σύνθεση μικκυλίων για την ελεγχόμενη μεταφορά και αποδέσμευση τετρακυκλίνης για
την καταπολέμηση των μικροβίων
Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 στις 13:00 στην αίθουσα Φ2-145 υπό την
παρουσία υποψήφιου και μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ώστε να μην
ξεπεραστεί ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός παρόντων.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απόφασης της Πρυτανείας τοθ ΠΙ όσοι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να στείλουν μήνυμα στο επιβλέποντα
(shadjika@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση.
Σωτήρη Κ. Χατζηκακού
Καθηγητής
Επιβλέπων Καθηγητής

Δημόσια υποστήριξη της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ιατρική
Χημεία από τη κ. Αναστασία Μερετούδη με τίτλο:
«Σύνθεση λιποσωμικών υλικών για την ελεγχόμενη μεταφορά και αποδέσμευση
τετρακυκλίνης για την καταπολέμηση των μικροβίων
Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 19 Μαίου 2020 στις 13:00 στην αίθουσα Φ2-145.
Σωτήρη Κ. Χατζηκακού
Καθηγητής
Επιβλέπων Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΔΕ

 

Την Δευτέρα 03-02-2020, στις 16.30 μ.μ., στην αίθουσα Χ2-094, θα γίνει δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (ΜΔΕ) της κας. Παναγιώτας Μπλέτσα στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροχημεία –Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά» με τίτλο:

«Πρόσληψη, μεταφορά και επίπεδα συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων σε φυτά και σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης»
 

Ο επιβλέπων,

 

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Στυλιανή Παπαδάκη θα παρουσιάσει ενώπιον 7/μελούς εξεταστικής επιτροπής τα αποτελέσματα της εργασίας της για την απόκτηση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο:

«Μελέτη του ρόλου των παραγόντων πήξης Xa και θρομβίνης στην αθηροθρόμβωση».

Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 12.00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας.

Mε τιμή

Ο Επιβλέπων

 Αλέξανδρος Τσελέπης

        Καθηγητής

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα Σοφία Σιδηροπούλου θα παρουσιάσει ενώπιον 7/μελούς εξεταστικής επιτροπής τα αποτελέσματα της εργασίας της για την απόκτηση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο:

«Πλειοτροπικές δράσεις αγωνιστών αιμοπεταλιακών υποδοχέων: Υποκείμενοι μηχανισμοί και παθοφυσιολογικός ρόλος».

Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στη 13:00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας.

 

 

Mε τιμή

Ο Επιβλέπων

Αλέξανδρος Τσελέπης

        Καθηγητής

Η κ. Κλαίρη Πλιάτσικα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας, θα παρουσιάσει την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Χ2-097, τα αποτελέσματα της διατριβής της στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, με θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ZEBRAFISH ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΝΑΝΟΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ.

 

Ο επιβλέπων

Κ. Σταλίκας

Τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: Καθ. Ι. Λεονάρδος, Αναπλ. Καθ. Β. Σακκάς

dgiokas's picture

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διατριβής για την απονομή του Μ.Δ.Ε. με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Χαρίκλεια Τζιάσιου.

 

Η Τριμελής εξεταστική επιτροπή

 

        Δ. Γκιώκας                         Α. Βλεσσίδης                           Ε. Μάνος

Επίκουρος Καθηγητής                  Καθηγητής                   Αναπληρωτής Καθηγητής

      (Επιβλέπων)

Την Τετάρτη 18η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κας Μαρία Σολακίδου,  με θέμα: «Καταλυτική παραγωγή Η2 από νανοδομημένα υβριδικά υλικά σε χαμηλές θερμοκρασίες».  

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Λουλούδη

Καθηγήτρια

         

Την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Χ3-230B θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής της Μ.Φ. Γαρυπίδου Αντωνίας, με θέμα: «Οργανομεταλλικά σύμπλοκα του παλλαδίου με υποκατεστημένες 1,10-φαινανθρολίνες». 

 

 

 

Ο επιβλέπων,

Αχιλλέας Γαρούφης

 

 

         

 

 
 

 

Ο επιβλέπων,

Αχιλλέας Γαρούφης

 

 

         

Τ

 

 

 

Ο

 
 

 

 

 

 

         

 
 

 

         

Την

 

 

 

Ο

 

         

Τ

 
 

 

         

Τ

 
 

 

Ο ε

 
 

 

 

 

Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής κ. Ιωάννης Ε. Γεροντίτης, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διατριβής του M.Δ.Ε. ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στην αίθουσα Χ2-094.

 Θέμα διατριβής:

 «Σύνθεση συντακτικού αναλόγου της Κλοπιδογρέλης. Αντιδράσεις ιμινικών παραγώγων του βενζολίου και του ναφθαλενίου με οξειδωτικά μέσα»

 

Τα μέλη της επιτροπής:

 1. κ. Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων (επιβλέπων)

2. κ. Σκομπρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων

3. κ. Θεοδώρου Βασιλική, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 14-11-2019 στις 1:00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της Διατριβής Μ.Δ.Ε. της κ. Μπούρα-Θεοδώρου Αναστασίας  με τίτλο: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ CATHELICIDIN LL-37 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» στην αίθουσα συνεδριάσεων Χ2-090.     

Η Επιβλέπουσα

Ευγενία Πάνου-Πομώνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια                                                                                    

                                                       

                                                                                         

kskobrid's picture

 

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια παρουσίαση ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παναγιώτα Βελισσάρη, με τίτλο: 

 «Στοχευμένη θεραπεία: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων συνθετικών προσεγγίσεων του εκλεκτικού αναστολέα της πολυμεράσης της πολυ (ADP-ριβόζης) (PARP) Rucaparib»

 

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης (επιβλέπων)

Βασιλική Θεοδώρου, Ομότιμη Καθηγήτρια

Μιχαήλ Σίσκος, Αναπλ. Καθηγητής

kskobrid's picture

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια παρουσίαση ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παναγιώτα Βελισσάρη, με τίτλο: 

 «Στοχευμένη θεραπεία: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων συνθετικών προσεγγίσεων του εκλεκτικού αναστολέα της πολυμεράσης της πολυ (ADP-ριβόζης) (PARP) Rucaparib»

 

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης (επιβλέπων)

Βασιλική Θεοδώρου, Ομότιμη Καθηγήτρια

Μιχαήλ Σίσκος, Αναπλ. Καθηγητής

kskobrid's picture

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια παρουσίαση ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ανδρομάχη Μπακαγιάννη, με τίτλο: 

 «Σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων οργανικών βιοδραστικών ενώσεων μικρού μοριακού βάρους ως εν δυνάμει εκλεκτικών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών»

 

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης (επιβλέπων)

Βασιλική Θεοδώρου, Ομότιμη Καθηγήτρια

Μιχαήλ Σίσκος, Αναπλ. Καθηγητής

Η παρουσίαση της ΜΔΕ του κου ΣΕΡΕΛΗ ΚΟΣΜΑ με τίτλο: "Μελέτη της επίδρασης των βιοεξανθρακωμάτων και υδροεξανθρακωμάτων στη φωτοδιάσπαση του ζιζανιοκτόνου Metribuzin σε υδατικά διαλύματα".

Η παρουσίαση θα γίνει την τετάρτη 09/10/2019 και ώρα 9.30 στην αίθουσα Χ2-094

Τριμελής Επιτροπή: Ι. Κωνσταντίνου (Επιβλέπων)

Τ. Βαιμάκης, Καθηγητής Τμ. Χημείας

Δ. Χελά, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Χημείας

 

kskobrid's picture

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια παρουσίαση ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γούτσιου Γεωργία, με τίτλο: 

 «Μοριακός σχεδιασμός, σύνθεση και ταυτοποίηση νέων επιλεκτικά χημικά τροποποιημένων αναλόγων της Νιλοτινίβης (Nilotinib) και της Οσιμερτινίμπης (Osimertinib) για την ανάπτυξη εν δυνάμει εκλεκτικών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών»

 

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης (επιβλέπων)

Βασιλική Θεοδώρου, Ομότιμη Καθηγήτρια

Γεώργιος Βαρβούνης, Καθηγητής

Την Τρίτη 8/10/2019, θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας με τίτλο << ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ>> από την υποψήφια μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τσιόλη Ελένη και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Καριπίδη Χαράλαμπο. Η παρουσίαση θα γίνει στις 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωπονίας (κτήριο ΑΑΤ, ισόγειο), στο Campus (Κωστακιοί Άρτας).

Σελίδες