You are here

Προπτυχιακές Σπουδές

1. Διάρκεια

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας διαρκούν 8 εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου Χημείας.

 

2. Eγγραφή

 

H ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Tμήμα και, πλην περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, διακόπτεται κανονικά με τη λήψη του πτυχίου.

 

H πρώτη εγγραφή γίνεται εντός προθεσμίας (συνήθως 15 ημερών) μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γενικών Eξετάσεων. Η ημερομηνία καθορίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δεν απαιτείται ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο. Eίναι απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του Tμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Aφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής λαμβάνει από τη Γραμματεία του Tμήματος:

 

- Tη Φοιτητική ταυτότητα (δελτίο αναγνώρισης του φοιτητή από το Γραφείο Παν/κής Ταυτότητας)

 

- Tο Δελτίο Eιδικού Eισιτηρίου

 

- Tο Bιβλιάριο Yγειονομικής Περίθαλψης (κατόπιν αιτήσεως).

 

3. Φοίτηση

 

Tο Aκαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Aυγούστου του επομένου.

 

Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εβδομάδες για εξετάσεις. Aν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για τις εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, τότε το εν λόγω μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

 

Tο χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει  το πρώτο δεκαπενθήμερο του Iουνίου. Oι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως  και λήξεως του κάθε εξαμήνου καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση του Yπουργού Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έναρξη και λήξη των δύο εξαμήνων μπορεί να ρυθμίζεται και εκτός των παραπάνω ημερομηνιών, ώστε να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των δεκατριών εβδομάδων διδασκαλίας και των δύο εβδομάδων εξετάσεων.

 

Kάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του κανονικά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου και του Tμήματος.

 

4. Δηλώσεις Μαθημάτων

 

Οι φοιτητές στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα) και εντός ορισμένης προθεσμίας που ορίζεται από τη Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού.

 

Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών ωρών που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής του Τμήματος Χημείας σε κάθε εξάμηνο είναι:

 

             1ο εξάμηνο:        22 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             2ο εξάμηνο:        28 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             3ο εξάμηνο:        30 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             4ο εξάμηνο:        29 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

             5ο εξάμηνο:        34 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             6ο εξάμηνο:        31 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             7ο εξάμηνο:        29 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

             8ο εξάμηνο:        30 Διδακτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να επαναλάβει την παρακολούθηση στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο, ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ' επιλογή μάθημα από τα προσφερόμενα.

 

5. Εξετάσεις

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν.

 

Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού).

 

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι 2-3 εβδομάδες.

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που βρίσκονται πέραν του 8ου εξαμήνου φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (πλήρης εξεταστική περίοδος), με μόνη προϋπόθεση τα μαθήματα αυτά να έχουν δηλωθεί στα δύο τελευταία εξάμηνα πριν τις εξετάσεις.

 

Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.

 

6. Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

 

Κατά το ακαδ. έτος 2006-2007 θα διδαχθούν στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας η Αγγλική,  η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα. Οι διδάσκοντες ορίζονται από τους διδασκάλους ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου.

 

7. Λήψη Πτυχίου

 

Ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί σε τουλάχιστον 8 διδακτικά εξάμηνα για να λάβει το πτυχίο, δηλαδή δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος πριν συμπληρώσει φοίτηση σε τουλάχιστον 8 εξάμηνα.

 

Για τη λήψη του πτυχίου Χημείας, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει  233 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.).

 

Ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται στην κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων υπολογίζονται ως εξής:

 

         Μαθήματα με 1-2 Δ.Μ.  έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0.

 

             Μαθήματα με 3-4 Δ.Μ.  έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5.

 

             Μαθήματα με 5-15 Δ.Μ. έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.0.

 

             Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 

 

 

"ΑPΙΣΤΑ"            αν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.5 και 10.

 

"ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ"    αν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.5 και 8.5.

 

"ΚΑΛΩΣ"             αν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.0 και 6.5.

 

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων.

Greek