Αρχική

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας. Ως εκ τούτου, το Τμήμα έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του. Πιστεύοντας ότι η φοιτητές ενός ακαδημαϊκού Τμήματος αποτελούν τη βάση ύπαρξης και ανάπτυξής του και οι απόφοιτοί του την κατευθυντήρια δύναμη ανάπτυξης της κοινωνίας, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου μας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων  επιστημονικών δραστηριοτήτων του, τον εφοδιασμό των φοιτητών του με τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της επιστήμης της Χημείας.

Στο διαδικτυακό μας τόπο θα βρείτε γενικές πληροφορίες για την ιστορία και τη διοίκηση του τμήματος, καθώς επίσης και πληροφορίες για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τα εργαστήρια, το προσωπικό και τους τομείς έρευνας που γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο. Αυτή η πηγή πληροφοριών στοχεύει στη διέγερση του πνέυματος συνεργασία μεταξύ του τμήματος με άλλα ιδρύματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
                                                             ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / CONTACT INFO
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 45110 - Ιωάννινα                            
Email: gramchem@uoi.gr
Web site: www.chem.uoi.gr
Τηλ.: 26510 07473, 07470, 07225
Fax: 26510 07006
--------------------------------------------------------------
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Address: University of Ioannina
45110 Ioannina - Greece
Email: gramchem@uoi.gr
Web site: www.chem.uoi.gr
Tel.: +30 26510 07473, 07470, 07225
Fax: +30 26510 07006
Greek